Denk en praat als ondernemer mee met de provincie over de lange termijnvisie voor de Provincie Utrecht!

Slimme oplossingen voor mobiliteit, focus op duurzame energie, beschermen van de natuur, maar ook aandacht voor de menselijke kant bij de snelle technologische ontwikkelingen.

Dit zijn een paar voorbeelden van antwoorden op de vraag wat belangrijk is om ook in 2050 een provincie te zijn waar het fijn wonen, werken en leven is.

Op dinsdagavond 23 januari was Ondernemersvereniging Lopik vertegenwoordigd door het Platform Bedrijven Utrecht West aanwezig bij de kick off van dit traject. Het is belangrijk ook als ondernemer uw stem te laten horen, u kunt nu meedenken over de toekomst van onze provincie. Welke ontwikkelingen komen eraan? Wat zijn de kansen en uitdagingen? Iedereen die wil, is van harte uitgenodigd mee te denken. Wij stellen uw inbreng bijzonder op prijs!

MEEDENKEN

Meedoen kan door de online enquête omgevingswet.provincie-utrecht.nl in te vullen en mee te doen aan de gesprekken omgevingswet.provincie-utrecht.nl (Gedeputeerde Staten on tour) op de verschillende onderwerpen.

OMGEVINGSWET

De provincie bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet in 2021. Deze wet gaat over de fysieke leefomgeving. Denk aan bodem, water, lucht, natuur en cultureel erfgoed. De wet bundelt regels voor projecten en activiteiten in de leefomgeving en maakt ze eenvoudiger. Ook ontstaat er meer samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten in de fysieke leefomgeving.

OMGEVINGSVISIE

In de toekomstige Omgevingswet staat dat provincies een omgevingsvisie moeten opstellen. De huidige plannen Ruimtelijke Structuurvisie, Waterplan, Milieubeleidsplan, Mobiliteitsplan en Ruimtelijke aspecten wet Natuurbescherming vervallen dan en komen allemaal samen in die ene omgevingsvisie.

PROCES

Dit jaar wordt gebruikt om de Langetermijnvisie voor de provincie op te stellen en uit te werken in een koersdocument. Dit is de opmaat naar de uiteindelijke omgevingsvisie en omgevingsverordening die klaar moeten zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021.

VRAGEN

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl
(030) 258 91 11
Ondernemersvereniging Lopik
Contactgegevens
E-mailinfo@ondernemersvereniginglopik.nl
Adres Postbus 85
3410 CB Lopik
Kvk 40478546
IBAN NL84RABO0337122431